Żuk Pegaz

Milicja Obywatelska » Nasze zbiory » Park maszynowy  » Żuk Pegaz

SAMOCHÓD BAZOWY - TYP : ŻUK A06


PRODUCENT : Przedsiębiorstwo Remontu Samochodów
           Łódź ul. Matejki 16
           Ośrodek Badawczo -Rozwojowy Ochrony Przeciwpożarowej Józefów k/ Otwocka

PRZEZNACZENIE SAMOCHODU : Samochód przeznaczony do użycia w akcjach porządkowych w przypadkach poważnego zagrożenia bezpieczeństwa lub naruszenia porządku publicznego.

JEDNOSTKA EKSPLOATUJĄCA : Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej.

Pojazd został zakupiony od prywatnego sprzedawcy w listopadzie 2013 roku. Pojazd został wpisany do rejestru zabytków ruchomych województwa pomorskiego. Egzemplarz unikatowy, prawdopodobnie jedyny zachowany w takim stanie w kraju z serii 40 wyprodukowanych egzemplarzy. 

STAN POJAZDU : Pojazd odnowiony własnymi środkami, obecnie stan bardzo dobry -   w ciągłym użytkowaniu. 

WŁAŚCICIEL POJAZDU : Krzysztof Wojtaś